Clean room – praca, obsługa, higiena – warsztaty praktyczne 24 kwietnia 2018

CEL WARSZTATÓW:

Warsztaty obejmują wszystkie praktyczne aspekty pracy w pomieszczeniach czystych – ubieranie personelu, przepływ materiałów i odpadów, techniki sanityzacji i dezynfekcji pomieszczeń, proces prowadzenia monitoringu cząstek i mikrobiologii, wyznaczanie punktów pomiarowych w oparciu o analizę ryzyka, proces usuwania odpadów

DLA KOGO: dla pracowników
 

firm farmaceutycznych

firm produkujących wyroby medyczne

banków tkanek i komórek

aptek szpitalnych

Firm dostarczających urządzenia i usługi dla pomieszczeń czystych

TERMIN: 24 kwietnia 2018

CZAS TRWANIA: 10:00 – 16:00

MIEJSCE: KATOWICE

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Mycie i dezynfekcja rąk

2.Ćwiczenie techniki prawidłowego ubierania do klasy czystości oraz techniki prawidłowego zakładania rękawic sterylnych (ćwiczenia z użyciem odzieży jednorazowej i wielokrotnego użytku)

3.Techniki sanityzacji i dezynfekcji powierzchni roboczych, ścian, podłóg i sufitów z użyciem renomowanych systemów oraz rozwiązań do pomieszczeń clean room

4.Techniki dezynfekcji sprzętu, urządzeń przy użyciu materiałów bezpyłowych

5.Ćwiczenia z przeprowadzania monitoringu mikrobiologicznego z użyciem płytek sedymentacyjnych, odciskowych oraz wymazów (ćwiczenia obejmują wyznaczanie miejsc poboru wraz z ustalaniem punktów krytycznych)

  1. Ćwiczenia z przeprowadzania monitoringu cząstek przy użyciu licznika cząstek (ćwiczenia obejmują wyznaczanie miejsc poboru wraz z ustalaniem punktów krytycznych)
  2. Proces pakowania i usuwania odpadów medycznych, odpadów komunalnych ze strefy kontrolowanej    

Koszt uczestnictwa – 1000 zł netto/osobę

Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, świadectwo odbycia szkolenia, kawę i przerwę obiadową (prosimy o informację, jeśli posiłek ma być wegetariański)

Kontakt: crkonsulting@gmail.com; tel. +48 669 210 123