CRK członkiem Technical Cleanliness Association

11 grudnia 2019 r. powstało Stowarzyszenie Czystości Technicznej – Technical Cleanliness Association „Parts4Assembly”.

Założycielami i pomysłodawcami tej inicjatywy jest grupa ludzi, w składzie:

Filip Kapela
Maciej Płonka
Krzysztof Piszczek
Wojciech Jaszczuk
Marcin Pala
Grzegorz Steć
Dariusz Grzegorczyk
Daniel Kowalski
Piotr Płonka
Michał Pasławski

Od lutego 2020 roku członkiem wspierającym stowarzyszenie jest również CR Konsulting 🙂

Realizujemy cele stowarzyszenia poprzez:

  • Konsultacje w zakresie wdrożenia wymagań normy ISO 14644 do przedsiębiorstwa
  • Szkolenia teoretyczne i praktyczne, webinary w zakresie normy ISO 14644
  • Przygotowywanie dokumentacji projektowej w zakresie tworzenia dokumentacji URS dla planowanych pomieszczeń clean room oraz tworzenie koncepcji pomieszczeń zgodnie z przebiegiem procesu technologiczneg
  • Publikacje dla czasopism branżowych w zakresie wymagań normy ISO 14644 dla branży automotive, elektronicznej, lotnictwa, optyki
  • Współpraca i konsultacje w ramach nadzoru inwestorskiego – uczestnictwo i nadzór nad procesem przygotowania pomieszczeń clean room na wszystkich etapach prac
  • przeprowadzanie procesu kwalifikacji pomieszczeń w celu potwierdzenia klasy czystości oraz dostarczenia raportu potwierdzającego osiągnięcie klasy ISO
  • Przygotowywanie, wsparcie w przygotowaniu, procedur zgodnych z wymaganiami ISO 9001:2015 w zakresie dokumentacji utrzymania pomieszczeń clean room, w tym – procedur przepływów ludzi, materiałów, produktu, badań kontrolnych pomieszczeń, kwalifikacji i walidacji, pełnego przygotowania do pracy w pomieszczeniach czystych
  • dystrybucja produktów profesjonalnych do utrzymania pomieszczeń clean room firmy Vileda Professional
  • sprzedaż odzieży jednorazowej do clean room zgodnej z wymaganiami ISO 14644

Zapraszamy do odwiedzania strony Stowarzyszenia oraz skorzystania z bogatej oferty wsparcia w obszarze czystości technicznej !